14-09-12

De woedende massa

Net gekeken naar een debat op Terzake tussen Rik Torfs en een mij niet bekende vertegenwoordiger van de islamitische gemeenschap, nav de naar verluidt de islam beledigende you tube film, waarop in Libië gereageerd werd met een aanslag op de Amerikaanse ambassade. Als ik zeg, mij niet bekende, is dat geen oordeel: ik ken die man gewoon echt niet, ik denk niet dat ik hem al eerder heb horen spreken. maar goed, ik ben dan ook wat beperkt in mijn mediagebruik. Ik heb het effe terug beluisterd om te verifiëren: het gaat om Mohamed Achaibi, voorzitter van de moslimomroep.

Torfs ken ik wel, niet alleen omdat die wel vaak op tv komt maar vooral omdat hij niet zelden best wel zinnige dingen zegt en blijk geeft van een prima vermogen tot genuanceerd denken. Je kan natuurlijk maar echt een debat hebben als je toch iets of wat tegengestelde opinies tegenover elkaar zet, en ik neem aan dat Terzake z'n best heeft gedaan om die te vinden. Het probleem is dat die meneer Achaibi niet van hetzelfde kaliber overkomt als Torfs. Bovendien, ik heb toch wel moeite met zijn standpunten. Als ik hem hoor zeggen, dat hij vindt dat Terzake eigenlijk ook al over de schreef gaat, omdat het een miniem klein stukje van die bewuste film uitzendt, gewoon ter illustratie, zodat arme onwetenden tenminste weten waarover het nu eigenlijk gaat, sorry, maar dan steiger ik. Ik denk dat ik als burger van dit land nog altijd recht heb op informatie. En als er over een film heel veel heisa is, wil ik eigenlijk wel eens weten waar het dan juist over gaat. Hoe zou ik er anders over kunnen oordelen? Maar ja, denk ik dan, hoeveel van de mensen die destijds problemen hadden met Salman Rushdie hadden zijn werk effectief gelezen. [Even terzijde, voor de goede orde, ik heb de Duivelsverzen niet gelezen, maar dat is omdat Rushdie mij als schrijver blijkbaar niet echt ligt, en de gustibus et coloribus, je weet wel].

Ik begrijp 's mans argument wel: in het belang van het vredig samenleven in dit land van moslims en niet-moslims kan je maar beter geen olie op het vuur gooien en wat draagt dit nieuwsfeit daar uiteindelijk toe bij. Ik ben wel geen moslim maar heb wel roots in die cultuur en ik erken die ook ten volle. ik voel me daardoor ook altijd ongemakkelijk als "de islam" weer eens in het centrum van de aandacht staat door iets negatiefs. Maar dat van die film, dat is wel wereldnieuws, en als omwille van een film mensen gedood worden, dan wil ik wel weten hoe dat juist in elkaar zit. Ook al komt "de islam" daardoor weer eens in een niet al te positief daglicht te staan.

 

Wie mij kent, weet dat ik niet gelovig ben. Ik geloof niet in de katholieke god waarmee ik ben opgevoed noch in enige andere. Om heel precies te zijn, eigenlijk ben ik misschien eerder een agnost. Ik geloof dat we niet kunnen weten of er een opperwezen is of niet. Maar vooral, of dat opperwezen er is of niet, zal mij worst wezen. ik geloof vooral in goede mensen, die in vrede en respect met elkaar proberen samen te leven en volgens mij heb je daarvoor geen opperwezen nodig.

Met mensen die wel gelovig zijn heb ik geen enkel probleem, tenzij ze mij proberen te bekeren. wat dat punt betreft, zijn christendom en islam in hetzelfde bedje ziek. in dat opzicht heb ik iets meer sympathie voor het jodendom, die hebben dat bekeerderige niet zo. Maar ja, die counteren dat dan weer met hun hele "wij zijn het uitverkoren volk" sfeertje en daar word ik al even onpasselijk van.

De islam is niet mijn meest favoriete godsdienst, dat geef ik eerlijk toe. Omdat die mij te veel doet denken aan de minder fraaie kantjes van het katholicisme. Maar ik ben ook niet te blasé om toe te geven dat dat misschien ligt aan een gebrek aan kennis. Ik weet wel dat er niet zoiets bestaat als "de islam" of "de moslimgemeenschap", net zoals er niet zoiets bestaat als "de katholieken". daarom gebruik is ook altijd aanhalingstekens, als ik dat soort worden noodgedwongen moet gebruiken. Onder de moslims die ik persoonlijk ken, heb ik nog nooit een spoor van extremisme kunnen bespeuren, net zomin als ik dat ooit heb gezien bij mijn overtuigd katholieke vrienden en kennissen. Het zijn vooral goede mensen, daarom heb ik ook contact met hen. Wat ik jammer vind, zeker voor die vele absoluut niet fundamentalistische belijders van de islam, is dat hun godsdienst te veel overkomt als een blok, en dat zo wordt voorbijgegaan aan de vele stromingen die er daarbinnen zijn. Datzelfde gebeurt ook nog wel met het christendom, maar toch veel minder. De VRT doet wat dat betreft echt wel zijn best om wat genuanceerder te zijn, maar ja, dat is maar één stem.

Feit is, als er vandaag de dag boeken verschijnen waarin men het heeft over de kolonisering van ons land door de islam, dan komt dat niet alleen omdat "de islam" vaak eerder negatief wordt voorgesteld, maar ook omdat er ons vanuit de "islamitische wereld" ook effectief zo vaak berichten van trammelant bereiken. Ferme trammelant. Volgens mij legt presentatrice Kathleen Cools op een bepaald moment de vinger op de wonde: de ontvlambaarheid van heel die regio, noemde ze het. Inderdaad! Een explosiviteit die ik persoonlijk, eerlijk gezegd, akeliger en akeliger vind. Al die lovende woorden over de zgn Arabische lente, ze hebben bij mij nooit gehoor gevonden, moet ik toegeven. Sorry, maar wat ik op tv zag was geen lente, maar een woedende "Allah is groot" schreeuwende massa. Woedende massa's zijn geen voorbode van lente, zelfs niet in figuurlijke zin. In het spoor van woedende massa's vind je alleen slachtoffers en vernieling. Woedende massa's kunnen morgen in woede ontsteken over precies het tegenovergestelde als waar ze vandaag razend over zijn. Als ik een woedende massa zie, ga ik zo rap als mijn kwakkelende benen en mijn wandelstok mij kunnen dragen op de loop.

Nee, er is daar iets in die regio dat maakt dat elk klein akkefietje in een mum van tijd als een lopend vuurtje rondgaat en de hele regio in de fik zet. Maar waaraan ligt dat dan? Ik denk dat het feit dat daar op een bepaald moment plots een joodse staat is neergepoot, er beslist geen goed aan heeft gedaan. Armoede, onderdrukking, totalitaire regimes zullen er ook wel voor veel tussenzitten. Maar dat heb je ook in andere streken in de wereld. Laten we we eerlijk zijn, gebieden waar dat niet of toch minder voorkomt, zijn nog altijd eerder uitzondering dan regel. Toch zijn die andere regio's, die het even zwaar hebben, of zelfs nog veel zwaarder, lang niet allemaal zo explosief.

Ik ben geneigd om te denken dat het toch in zekere zin te maken heeft met godsdienst. Niet met de islamitische godsdienst op zich. Zoals gezegd, ik weet weinig van de islam af, maar afgaande op wat ik weet, zie ik tussen christendom en islam eigenlijk echt niet veel verschil. Als ik kijk naar de gelovigen in mijn omgeving, christenen of moslims, ik zie daar eigenlijk geen opvallende verschillen qua levenshouding, hoor. Nu goed, ik ken natuurlijk geen fundamentalisten. Maar laten we verder eerlijk zijn, zelfs als je gaat kijken naar dat soort mensen, eignelijk is er toch ook nauwelijks verschil tussen moslimfundamentalisten en wat je sommige hypergelovige Amerikaanse politici allemaal hoort uitkramen. Ik bedoel maar, dat van die definitie van verkrachting bijvoorbeeld, dat had toch evengoed uit streng-islamitische hoek kunnen komen.

Waar het schoentje volgens mij wel knelt, is de mate waarin een godsdienst "actief" is, om het zo maar te noemen. Ik bedoel, iets als die film. Los van het feit dat het, zoals in Terzake terecht gezegd, nogal redelijk amateuristisch spul is, soortgelijke karikaturen van het christendom bestaan ook. Ik weet dat het appelen en peren vergelijken is qua niveau, maar toen ik dat ene fragmentje zag, moest ik heel erg denken aan The Life of Brian. Ik ben het effe gaan opzoeken, toen die film uitkwam moet de christelijke wereld ook ferm gesteigerd hebben. Net zoals die gesteigerd heeft bij het verschijnen van Dan Browns Da Vinci code. Maar de leden van Monty Python of Dan brown hebben hun werken niet met hun leven moeten bekopen, evenmin als voor, zover ik weet, enige Britse ambassadeur.

En dat is wel een verschil. Een belangrijk verschil. Het christendom is vandaag geen godsdienst meer die volksmassa's op de been brengt. De islam, los van alle strekkingen daarbinnen, is dat wel. In die zin kan ik heel goed begrijpen dat sommige mensen hier het gevoel hebben dat de Westerse wereld op het punt staat door de islam gekoloniseerd te worden. Zij zien mensen van hier die zich tot die islam bekeren en dan soms zelfs zo ver gaan om tot terroristische daden over te gaan. natuurlijk zijn dat extreme gevallen, even extreem als een Anders Breivik. Maar ook mij boezemt zoiets angst in. Want wij zijn dat hier, laten we eerlijk zijn, ook al héél lang niet meer gewoon, zo'n "actieve" godsdienst. Sorry, maar ik als niet-gelovige ben heel blij dat ik hier in een maatschappij kan leven waarin ik rustig mijn ongelovige zelf kan zijn, zonder het risico te lopen als heks verbrand te worden of zo. Zelfs al verkondig ik hier mijn mening voor het oog van de hele wereld. En al loop ik door bos en veld om kruiden te plukken waarvan geen kat weet dat ze eetbaar zijn. En al deel ik, nu we het toch over katten hebben, mijn huis met 3 daarvan, waarvan 2 zwarte. Er zijn ooit mensen voor veel minder dan dat gedood.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben uiteraard geen De Winter die meent is dat het gros van alle moslims geboren wordt met een mes in de pamper. Maar als de islam niet mijn meest favoriete godsdienst is, is dat voornamelijk omdat het er een is, die - in tegenstelling tot het katholicisme - springlevend is. Ik denk niet dat die explosiviteit iets te maken heeft met de godsdienst op zich. Trouwens, laten we nog maar eens eerlijk zijn, het christendom heeft op vlak van geweld ook geen al te fraai verleden. Je moet daarvoor nog niet eens zover terugkijken als de kruistochten.

Ik denk dat het vooral ligt aan de combinatie van springlevende godsdienst enerzijds en woedende massa anderzijds. En breid dat maar meteen uit naar andere vormen van "geloof": om het even welke vorm van ideologie. Vanaf het moment dat een woedende massa achter een vlag aanloopt, krijg je miserie. Zelfs al is die vlag op zich onschuldig lelieblank en geplaveid met de allerbeste bedoelingen. Vanaf het moment dat er zich achter die vlag een woedende massa schaart, is het hommeles. Zet Michelle Martin voor een woedende massa, en ze wordt gelyncht. Letterlijk. Begrijpelijk, maar daarom nog niet ok. Zet één meisje dat een ander meisje pest voor een woedende massa en ze wordt gelyncht. Toon "de islamwereld" een film die de spot drijft met hun profeet en al wie zich niet uitspreekt tegen die film, riskeert eenzelfde lot. En het spijt me heel erg voor die het hoogstwaarschijnlijk best wel heel goed bedoelende meneer vertegenwoordiger van "de" moslim gemeenschap, het tegengif daarvoor is niet mensen verplichten tot respect voor ieders heilige huisjes. Het enige wat je op zo'n moment kan doen is: diegene tegen wie de lynchers zich richten beschermen, ook al is het een misdadiger, en de lynchers zelf tot de orde roepen. En dat tot de orde roepen, gebeurt soms ietsje te weinig als het over "de islam" gaat, is mijn bescheiden mening. Want je hebt langs de ene kant de brave goedbedoelende burgers die niet racistisch willen overkomen en langs de andere kant de VB-ers die niets liever doen dan angst en onbegrip uitbuiten. Maar je hebt vooral de massa die in zwart wit denkt en niet weet dat er daartussen heel, héél veel grijs zit.

Voilà, ik heb gezegd. Wie na het lezen hiervan de behoefte voelt opkomen om mij te stenigen, moet dat dan maar doen.

12:48 Gepost door Schaduw Zijde in Mijn gedacht, Politiek en actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-07-12

Afvalbeleid

Ik weet niet hoe het in andere gemeenten is, maar hier in Vilvoorde mist het afvalbeleid volgens mij toch echt wel een sociale dimensie.

Zoals het nu is, wordt iedereen over dezelfde kam gescheerd. Nochtans, de mate waarin de aankoop van vuilniszakken doorweegt op je budget verschilt nogal aanzienlijk. Zo mag ik al blij zijn dat ik me kan redden met de kleine restafvalzakken, die "maar" 8€ kosten voor een rol van 10 zakken van 30l. De grote zijn 16€ de rol en het spijt me, maar dat zie ik me met mijn budget van 50€ per week echt niet trekken. Het zou al veel helpen als je ze op zijn minst als arme mens per stuk zou kunnen kopen.

Aan de tarifering van het containerpark heb ik me ook al vaak geërgerd. Gelukkig zijn er ondertussen al heel veel gratis fracties. Maar ik hou mijn hart vast voor de dag dat bijvoorbeeld mijn burozeteltjes niet meer te herstellen zullen zijn. Want ze wegdoen kost mij al ongeveer evenveel als ze vervangen. Dus ik moet eigenlijk het dubbele budget voorzien, wil ik nog kunnen zitten.

Waar ik me het meest van al aan gestoord heb, is aan de formulering in het krantje van de afvalmaatschappij Incovo. Volgens hen is wie restafval binnenbrengt sowieso een grote vervuiler en het is dus niet meer dan rechtvaardig dat die meer betaalt. Rechtvaardig? Iemand die geld genoeg heeft om elk jaar een nieuw salon te kopen, kan het "oude" gratis laten ophalen door de kringloopwinkel. Wie maar amper genoeg geld heeft voor een 3de of 4de hands meubelstuk moet, eens dat helemaal versleten is, er nog voor betalen om het te "mogen" wegdoen. Want bij de kringloopwinkel moet je er dan niet meer mee afkomen. En dus is het grof vuil, en dus ben je een grote vervuiler en mag je betalen. Is dat rechtvaardig???

Een paar jaar geleden zat ik hier met een tafel die wegmoest. Versleten, dus bij de kringwinkell moest ik er niet mee afkomen. 14€ kostte dat toen in het containerpark. Ik had dat niet eens! Daarvoor ben ik dus naar "den buro" moeten gaan om uit te leggen dat ik als arme mens echt niet in staat ben om dat bedrag op tafel te leggen, simpelweg voor een tafel die wegmoet. Dat is toch onvoorstelbaar? Eigenlijk is het niet de grootste vervuiler die betaalt, maar diegene die helemaal aan het eind van de gebruikcyclus van een voorwerp bengelt.

Nee, dat afvalbeleid, dat ligt al heel lang op mijn maag. Daarom heb ik nog eens een voorstel op De Vragende partij gezet: http://dvp.deredactie.be/Gemeente/QuestionDetail?question...

Wat vinden jullie?

 

19-06-12

De vragende partij

Al eens gaan kijken op http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/dvp? Leuk initiatief! Ik heb al mijn eerste eigen voorstel gelanceerd en ben van plan er nog wel een en ander aan toe te voegen.

Maar er komt ook vanalles op waar ik me toch wel aan stoor. Het voorstel dat momenteel op de 1ste plaats staat bijvoorbeeld. Het legt de vinger op een groot pijnpunt in de Vilvoordse verkeerssituatie: de ronde punten aan de kerk. Er zijn maar weinig momenten op de dag dat er daar geen ellenlange files staan. Vooral in de richting van de brug over het kanaal. En dat maakt meteen ook duidelijk wat het probleem is. Het gaat vooral om doorgaand verkeer: mensen die niet in Vilvoorde zelf moeten zijn, maar over de brug, hetzij het stuk Vilvoorde over het kanaal, hetzij de achterliggende gemeentes. Wie er ooit op het idee is gekomen van die ronde punten weet ik niet, maar het is een gigantische vergissing geweest. te meer omdat je moet bedenken dat bijna ook alle hulpdiensten langs daar moeten passeren. de brandweerkazerne ligt daar en wie naar het ziekenhuis moet, moet ook langs daar. En brandweer en ambulances staan dus mee in de file. Want uitwijken om ze door te laten is op die plek haast onmogelijk. je huis zal maar in brand staan...

Maar het voorstel op zich is onzin. het heeft te maken met asociaal gedrag van een aantal bestuurders. In plaats van al in de file aan te schuiven vanaf het kruispunt van de Schaarbeeklei met de parkstraat, rijden die door tot bijna aan de kerk en proberen dan in te voegen. dat is zeer ergerlijk, dat vind ik ook. maar het voorstel om de hele strook af te zetten met paaltjes is evengoed asociaal. Want als je vlakbij de kerk op de Schaarbeeklei geparkeerd staat en je moet richting brug, dan kan dat op die manier niet meer.

En dat is de reden waarom ik me vaak erger aan dit soort pogingen om "de burger" aan het woord te laten. veel burgers denken niet verder dan hun  neus lang is.

Nog zo'n voorbeeld. Ergens zegt iemand - terecht - er is een probleem met parkeren. Oplossing: het Bolwerkplein (dat plein van mijn voorstel) wordt toch niet gebruikt, laten we daar een grote parking van maken voor het cultureel centrum. Ten eerste , compleet idioot, want er IS parkeergelegenheid op wandelsafstand van daar. Ten tweede, het is niet omdat een plein te weinig gebruikt wordt, dat je er zomaar auto's op moet gaan neerpoten. Ten derde, er is al zo weinig open ruimte in de stad. Dat plein heeft de wijk een stuk aantrekkelijker gemaakt, laten we dat asjeblieft zo houden.

Nochtans, ik moet toegeven, de mensen komen wel af met de verwachte pijnpunten. Parkeren is hier een probleem, maar ik denktoch dat dat vooral te maken heeft met de prijs. Er is niet zomaar te weinig parkeerplaats, er is vooral te weinig gratis parkeerplaats. De Rooseveltlaan is eigenlijk één grote parkeerplaats. Maar je hebt het stuk - dat overigens niet erg goed is aangelegd - aan de rechterkant van de Hendrik I-lei, waar het (meestal) gratis is en waar dus iedereen staat. En er is het stuk aan de andere kant, veel groter en beter om te parkeren, maar waar je moet betalen en waar dus bijna niemand staat.

Het Heldenplein met zijn vermaledijde ronde punten, dat is een echt probleem. De afschuwelijke slechte staat van de fietspaden op de Rooseveltlaan, de muggenplaag aan de watersite, het feit dat het station eigenlijk niet toegankelijk is voor gehandicapten. Allemaal zeer goede punten om aan de politiek over te brengen. maar over de juiste oplossing mag er toch nog wel wat nagedacht worden.

Alleszins, toch een leuk initiatief van De redactie :-)

 

22-10-10

De parachutemoord

Het beroert de gemoederen nogal, niet, deze zaak? Waarom eigenlijk?

Mij heeft het pas aangegrepen toen ik de voolezing van dat rapport van de jury bekeek op De Redactie. Over schuld of onschuld zou ik me niet durven uitspreken. Daarvoor moet je het hele proces gevolgd hebben, denk ik, en inzage hebben gehad in het onderzoek. Ik neem aan dat die jury dat allicht wel in eer en geweten beoordeeld heeft en dat hun oordeel wellicht wel zal kloppen. Misschien dat een professionele jury anders zou geoordeeld hebben, ik weet het niet. Ik vraag me wel of of profiling hier wel op de juiste manier is gebruikt. Als het effectief maar een van de elementjes was, ok. Maar je mag dat zeker niet gaan gebruiken als hoofdargument. Er lopen bijvoorbeeld heel wat meer mensen rond met een antisociale persoonlijkheid dan je zou denken en die plegen lang niet allemaal moorden, zij het dan het allemaal, stuk voor stuk gevaarlijke mensen zijn om mee te maken te krijgen.

Wat mij wel heeft getroffen is eigenlijk vooral het verhaal op zich en de persoonlijkheid van Els Clottemans. Heel die historie van die driehoeksverhouding... Vreselijk wansmakelijk vond ik dat. Die overleden vrouw mag van geluk spreken dat ze zo'n lieve man had die het allemaal zo sportief opneemt. En goed voor haar kinderen dat ze die man als vader hebben, want de nagedachtenis aan hun moeder moet toch wel bevlekt zijn. Ik vind het eigenlijk gewoon zielig dat er mensen zijn die hun leven op een dergelijk "lege" manier invullen. Nu ja, hoe iemand zijn leven invult is zijn eigen zaak. En in principe ben ik van mening dat iedereen mag doen wat hij wil, als hij er maar niemand mee kwetst. In deze zaak zijn heeeel wat mensen gekwetst geraakt, zowel letterlijk als figiurlijk, en dat zegt genoeg.

Maar het is ook de figuur van Els Clottemans die me aangreep. Ik herinner me dat ze het erover hadden dat ze op een bepaald moment moet gezegd hebben, nav van de driehoeksverhouding dat die of die dag "van haar" was. Wel, dat herken ik, dat soort "bezitterigheid". Ik had dat als kind en als jongvolwassene ook. Ik vond als kind bijvoorbeeld dat ik recht had op mijn boeken en mijn speelgoed, omdat ik dat zag als compensatie voor alle verdriet dat ik voelde. Ik was er dan ook absoluut niet happig op om mijn spullen te moeten delen. voor mij waren die dingen "van mij". Dat gold ook voor personen. Mijn grootouders waren ook "van mij".

Ik kan me dus perfect voorstellen hoe dat meisje (want laten we niet vergeten, ze was toen zo'n 22 als ik me niet vergis) zich voelde, toen ze haar minnaar met iemand anders moest delen. Wellicht heeft ze dat tot op zekere hoogte geaccepteerd, juist omdat ze met de overleden vrouw bevriend was. Maar ze had haar grenzen. Ik heb ook ooit in zo'n situatie gezeten met een vriendin die op dezelfde jongen verliefd was als ik. Dat is ontzettend pijnlijk. Langs de ene kant gunde ik die vriendin alle geluk, langs de andere kant kwam ze op mijn terrein en dat deed pijn.

Wat ik ook herken is de agressie in haar. Ik had dat ook, eigenlijk voelde ik me achteraf bekeken heel vaak kwaad. alleen richtte mijn agressie zich meestal op mezelf. Ik weet nog heel goed (ik heb trouwens het litteken om me eraan te herinneren) dat ik ooit - ik was toen al student - in een ruzie met mijn grootmoeder zo boos en wanhopig was geworden, dat ik met mijn vuist op een glazen deur sloeg. Ik heb toen net niet mijn pezen overgehaald.

Die vrouw heeft eigenlijk vooral begeleiding nodig. Liefde en warmte, dat zou ook helpen, denk ik, maar daarvoor is een gevangenis nu eenmaal geen goede omgeving. Blijkbaar heeft de jury dat ook wel aangevoeld. Wat ze in ieder geval zal moeten leren is om heel ver weg te blijven van het soort van mannen als die waarmee zij en de overleden vrouw beide een relatie hadden. 

Ergens heb ik het gevoel dat in deze zaak eigenlijk alle betrokken partijen boter op het hoofd hadden. Dat soort relaties, dat zijn gevaarlijke spelletjes. daar vallen toch haast altojd gewonden bij, zij het dan (gelukkig) zelden zo letterlijk als hier. Het is met vuur spelen. En misschien heeft dat ook te maken met de persoonlijkheid van al deze mensen. Hoorde een gisteren een commentator zeggen dat parachutisten allemaal mensen zijn  die prikkels op een andere manier aanvoelen: ze hebben gewoon nood aan sterkere prikkkels dan de meeste andere mensen. Maw. het zijn mensen die graag met vuur spelen. Wie zijn gat brandt moet op de blaren zitten, denk ik dan. Maar er is me gezegd dat dat toch wel een pertinente opmerking is. Allicht wel. Maar ik hoop toch dat mensen nu misschien twee keer zullen nadenken voor ze zich in dit soort onfrisse affaires storten. het kan je in het slechtste geval je leven kosten, tenslotte.

13:20 Gepost door Schaduw Zijde in Mijn gedacht, Politiek en actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-10-10

Nieuwe verkiezingen?

Ze zeggen nu wel allemaal dat ze dat zeker niet willen, onze politici. Maar dat wil ik toch nog eens zien. Vraag is, wat dan wel? Onderhandelen? Ik heb niet veel vertrouwen in de capaciteiten van Bart De wever op dat vlak. Op geen enkel vlak trouwens, vandaar dat ik ook niet voor hem gekozen heb. Ik deel de mening dat die man waarschijnlijk bijzonder doortrapt is. Niks zo ongezond als de combinatie van intelligentie (want dat is hij beslist) en een rechtse ideologie, vind ik.

Maar wat ik vooral betwijfel is of hij ooit wel echt in onderhandelingen geloofd heeft. Zeker nu met deze opdracht. Als je hem aan de vooravond daarvan al hoort zeggen dat hij het eigenlijk echt niet meer ziet zitten met de partijen die rond de tafel zitten, hoe kan je dan resultaat verwachten? Maar eigenlijk voordien ook al.

Maar eigelijk neem ik het vooral die hele horde Vlamingen kwalijk die Bart De Wever op zijn huidige plaats gestemd hebben. Ik kan wel begrijpen dat men als een moeilijke situatie aansleept, stemt voor mensen die de indruk geven dat ze met de hand op tafel willen slaan en zorgen dat het vooruit gaat. Maar ik bewtijfel of dat in dat geval de juiste keuze is. Als het vastzit, ben je toch veel meer gebaat bij mensen die diplomatisch kunnen zijn, die tot compromissen kunnen komen, nee? Geef nu toe, wat hebben die kiezers ermee bereikt? We staan nog altijd geen stap verder. Integendeel, degene die het voor Vlaanderen zou moeten gaan doen, is iemand die in Wallonië voor geen millimeter vertrouwd wordt. Dan kan het toch maar alleen fout gaan?

En  nieuwe verkiezingen, wat zou dat opleveren? Als het niet verplicht zou zijn, zou het heel misschien iets kunnen opleveren. Maar zoals het is? Hoogstwaarschijnlijk nog meer van hetzelfde...

Ajakkes, op dit moment walg ik echt van de belgische politiek...

 

22:32 Gepost door Schaduw Zijde in Mijn gedacht, Politiek en actualiteit | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

06-08-10

Weer babymoorden


http://www.deredactie.be/permalink/1.839921
Opnieuw een geval van babymoorden ontdekt, in Friesland deze keer. Ik sta daar compleet paf van.

Dat je een zwangerschap voor je omgeving kan verborgen houden, dat weet ik maar al te goed. Mijn moeder heeft het ook ooit gepresteerd. En Oma wist het die keer echt niet, terwijl ze daar anders nochtans altijd goed van op de hoogte was. Als je vanzelf al wat gezet bent, en je kleding er een beetje aan aanpast, dan kan dat dus.

Dat je een kind slaat, het zou niet mogen, maar ik kan het wel begrijpen. Ik kreeg van Oma soms ook een wel een pak slaag dat niet in verhouding stond met wat ik had gedaan en dat dus wellicht van ergens anders kwam. Ik kan zelfs nog begrijpen dat je in een vlaag van weet ik veel wat je kind vermoordt.

Eén keer. Meerdere keren, wel, dat wil er bij mij niet in. Tenzij je echt geen enkel inlevingsvermogen hebt en vooral: geen geweten.

Wat ik ook niet goed kan vatten is dat je erin slaagt die lijkjes in je eigen huis te bewaren, zonder dat je huisgenoten daar iets van merken. Sorry, maar zelfs in een koffer, een ontbindend lijk, dat moet toch te ruiken zijn. Om maar een voorbeeld te geven, ik kan de dames van familiehulp maar niet aan het verstand brengen dat ik wil dat de blikken van kattenvoer grondig uitgespoeld worden vooraleer ze in de PMD-zak mogen. PMD wordt maar om de 14 dagen opgehaald, en geloof me vrij, de geur is lang voordien al echt niet meer te harden. En dan hebben we het over kleine restjes gekookt vlees. Niet over een heel lijk.

Nu, het kan allemaal wel, blijkbaar. Maar ik kan er met mijn verstand toch echt niet bij.  Jullie wel? 

18-01-10

Nieuwe bisschop

De man is nog niet officieel benoemd of heel het land staat al op zijn kop. Ik moet zeggen, ik vind het raar, al die heisa. Uiteindelijk zegt de man toch niet veel anders dan de standpunten van de officiële kerk, van Rome, laten we maar zeggen. Dat dat niet noodzakelijk overeenkomt met wat er aan de basis gedacht wordt, dat is ook niks nieuws. Het gaat ook maar over 1 bisdom onder de andere (ben even het juiste aantal kwijt). Hoe komt het dan dat zelfs het onofficiële bericht van deze benoeming zoveel stof doet opwaaien?

Niet dat het mij verder interesseert. Ik ben wel katholiek opgevoed, maar ik heb het katholieke geloof en meteen ook het hele godsbesef al heel lang geleden de rug toegekeerd. Ik denk dat ik daarin zeker geen unicum ben. Dus verbaast het mij dat er plots zoveel heisa rond gemaakt wordt, zowel uit katholieke hoek als uit de hoek van de niet-gelovigen.

Nu ja, er is altijd wel wat heisa als er een of andere hooggeplaatste katholiek tenenkrullende uitspraken doet. Toch heb ik het gevoel dat de steen in de kikkerpoel nu wat diepere golven trekt. Misschien omdat het zo dichtbij huis is? Ik bedoel, de huidige paus is uit hetzelfde hout gesneden als die Léonard, maar het voordeel is dat de paus ver weg in Rome resideert. Deze man strijkt binnenkort neer in Mechelen, en dat is hier juist achter de hoek, natuurlijk.

Ik beluisterde de discussie in de Zevende dag, met ondermeer die jonge priester. Je hoort heel duidelijk de bezorgdheid doorklinken in diens woorden: wat als zo iemand hier dichtbij ons, de dienst gaat uitmaken en dat soort stempel op de kerk hier gaat drukken. Wat ik daaruit haal is, dat katholieken hier in de loop der jaren een onderscheid zijn gaan maken tussen de kerk in Rome en de kerk hier. Niet onlogisch, maar dan stel ik me toch wel de vraag: als die kerk hier en die van Rome zo ver van elkaar staan, wat is dan nog het verband tussen beide. En is zo'n situatie uiteindelijk nog houdbaar? Ik bedoel, als het niet over een kerk zou gaan, maar over een politieke partij dan was die "kerk van Rome"-partij toch allang uiteengevallen in honderden zoniet duizenden splintergroepjes?

En dat is tot nader orde niet het geval. Hoe doen ze dat eigenlijk, die katholieken, een gemeenschap samenhouden die eigenlijk het hele politieke spectrum omvat, van uiterst links tot uiterst rechts. Het is maar, als zij daar een goed recept voor hebben, misschien loont het dan de moeite om daar eens een oogje op te werpen. Kan nuttig zijn voor de maatschappij in zijn geheel, toch? Lijkt me nuttiger en relevanter dan ons en masse te gaan laten ontdopen?

 

00:42 Gepost door Schaduw Zijde in Mijn gedacht, Politiek en actualiteit | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |